Takashi SugiuraHeight: 5'10"

Weight: 218 lbs

Real Name: Takashi Sugiura

DOB: 5/31/1970

Hometown: Nagoya, Aichi

Other Names: None

Wrestler Since: 2000

Finishing Maneuver: Ankle Lock, Spear

Previous PWI 500 Rankings: #5(2011), #14(2010), #97(2006)

Other Related Websites:
Takashi Sugiura - Green Destiny Bio
Takashi Sugiura - Online World of Wrestling Bio
Takashi Sugiura - Wikipedia Bio

History: (Under Construction)

Pay-Per-View/Show Summary: (22 - 15)
- NOAH Great Voyage (December 23, '00) = Sugiura, Masao Inoue, & Takeshi Rikio lost to Yoshinobu Kanemaru, Takeshi Morishima, & Kentaro Shiga.
- NOAH Ariake Coliseum PPV (April 15, '01) = Sugiura, Yoshinobu Kanemaru, & Kentaro Shiga were beaten by Daisuke Ikeda, Yoshinari Ogawa, & Naoki Sano.
- NOAH 1st Anniversary Show (July 27, '01) = Sugiura & Satoru Asako defeated Kentaro Shiga & Makoto Hashi.
- NOAH GHC Tag-Team Title Tournament (October '01) = Sugiura & Daisuke Ikeda lost in the first round to the eventual winners, Scorpio & Vader.
- NOAH Budokan Hall (February 17, '02) = Sugiura & Daisuke Ikeda beat Michael Modest & Donovan Morgan.
- NOAH Budokan Hall (September 23, '02) = Sugiura, Jun Izumida, & Akira Taue took down Makato Hashi, Daisuke Ikeda, & Kentaro Shiga.
- NOAH Budokan Hall (January 10, '03) = Sugiura & Kenta Kobayashi won over Takuma Sano & Kotaro Suzuki.
- NOAH Navigate For Evolution (March 1, '03) = Sugiura & Tamon Honda fell to Jun Akiyama & Akitoshi Saito.
- Zero One True Century Creation III (March 2, '03) = Sugiura & Daisuke Ikeda lost to Kohei Sato & Masato Tanaka.
- NOAH Budokan Hall (June 6, '03) = Sugiura & Yoshinobu Kanemaru defeated Naomichi Marufuji & KENTA.
- NOAH GHC Junior Heavyweight Tag-Team Title Tournament (July '03) = Sugiura & Yoshinobu Kanemaru beat Michael Modest & Donovan Morgan, then fell to Jushin Liger & Takehiro Murahama. Naomichi Marufuji & KENTA won the tournament.
- NOAH Navigation Over The Date Line '03 (September 12) = Sugiura won the NOAH GHC Junior Heavyweight Title, pinning Michael Modest.
- NOAH Budokan Hall (November 1, '03) = Sugiura retained the GHC Junior Heavyweight Title, beating Gedo.
- NOAH Budokan Hall (January 10, '04) = Sugiura, Tamon Honda, & Akitoshi Saito lost to Yoshinobu Kanemaru, Yoshihiro Takayama, & Akira Taue.
- NOAH Departure '04 (July 10) = Sugiura & Kendo Kashin lost to the NOAH GHC Junior Heavyweight Tag-Team Champs, Naomichi Marufuji & KENTA.
- Pride Bushido Four (July 19, '04) = Sugiura won over Giant Silva in the first round.
- NOAH Budokan Hall (September 10, '04) = Sugiura, Daisuke Ikeda, Ricky Marvin, & Mitsuo Momota fell to Tamon Honda, Tsuyoshi Kikuchi, Kotaro Suzuki, & KENTA.
- NOAH Great Voyage '05 (January 8) = Sugiura, Masao Inoue, & Akitoshi Saito beat Jun Izumida, Kishin Kawabata, & Ysuyoshi Kikuchi.
- NOAH Budokan Hall (March 5, '05) = Sugiura, Yoshinobu Kanemaru, & Suwa took down Ricky Marvin, KENTA, & Low-Ki.
- NOAH Budokan Hall (April 24, '05) = Sugiura, Tamon Honda, & Yoshinobu Kanemaru won over Ricky Marvin, Bison Smith, & Rick Steiner.
- NOAH Destiny '05 (July 18) = Sugiura, Masaji Aoyagi, & Suwa defeated Tsuyoshi Kikuchi, Mitsuo Momota, & Katsuhiko Nakajima.
- NOAH 2nd Great Voyage (September 18, '05) = Sugiura, Shiro Koshinaka, & Akitoshi Saito beat Makoto Hashi, Yoshinari Ogawa, & Go Shiosaki.
- NOAH 3rd Great Voyage (November 5, '05) = Sugiura, Masao Inoue, & Akitoshi Saito took down Ricky Marvin, Yoshinari Ogawa, & Kentaro Shiga.
- NOAH Budokan Hall (January 22, '06) = Sugiura, Mitsu Misawa, & Mushiking Terry defeated Katsuhiko Nakajima, Kensuke Sasaki, & Mushiking Joker.
- NOAH Budokan Hall (March 5, '06) = Sugiura & Yoshinobu Kanemaru lost the GHC Junior Heavyweight Tag-Team Titles to Ikuto Hidaka & Minoru Fujita.
- NOAH Budokan Hall (April 23, '06) = Sugiura, Yoshinobu Kanemaru, & Shuhei Taniguchi won over Atsushi Aoki, Junji Izumida, & Kentaro Shiga.
- NOAH Budokan Hall (September 9, '06) = Sugiura & Yoshihiro Takayama fell to Takeshi Morishima & Takeshi Rikio.
- NOAH Budokan Hall (October 29, '06) = Sugiura, Yoshihiro Takayama, & Takuma Sano beat Mitsu Misawa, Yoshinari Ogawa, & Kotaro Suzuki.
- NOAH GHC Tag-Team Title Tournament (October/December '06) = Sugiura & Takeshi Rikio lost in the first round to the eventual winners, Takeshi Morishima & Mohammed Yone.
- NOAH Budokan Hall (December 10, '06) = Sugiura & Yoshinobu Kanemaru retained the NOAH GHC Junior Heavyweight Tag-Team Titles, winning over Mazada & Nosawa.
- NOAH Budokan Hall (January 21, '07) = Sugiura lost to Naoki Sano.
- NOAH Budokan Hall (March 4, '07) = Sugiura fell to Mitsuharu Misawa.
- NOAH Budokan Hall (April 28, '07) = Sugiura & Yoshihiro Takayama lost to the NOAH GHC Tag-Team Champs, Jun Akiyama & Takeshi Rikio.
- NOAH Budokan Hall (July 15, '07) = Sugiura & Yoshihiro Takayama defeated Makoto Hashi & Akitoshi Saito.
- NOAH Budokan Hall (July 18, '08) = Sugiura, Naomichi Marufuji, & Mitsuharu Misawa beat Kenta Kobashi, Katsuhiko Nakajima, & Yoshihiro Takayama.
- NOAH Budokan Hall (September 6, '08) = Sugiura, Mitsuharu Misawa, & Yoshinari Ogawa took down Jun Akiyama, Atsushi Aoka, & Takeshi Rikio.

Title Summary:
- NOAH GHC Junior Heavyweight Champion (9/12/2003 - 1/04/2004)
- NOAH GHC Junior Heavyweight Tag-Team Champion w/ Yoshinobu Kanemaru (6/05/2005 - 3/05/2006)
- NOAH GHC Junior Heavyweight Champion(2) (6/04/2006 - 12/23/2006)
- NOAH GHC Junior Heavyweight Tag-Team Champion(2) w/ Yoshinobu Kanemaru (8/13/2006 - 1/07/2007)
- NOAH GHC Tag-Team Champion w/ Naomichi Marufuji (10/27/2007 - 5/23/2008)
- NOAH GHC Heavyweight Champion (12/06/2009 - 7/10/2011)

PWI Achievement Awards: (0 wins, 0 1st RUs, 0 2nd RUs, 0 3rd RUs)
None