Satoshi KojimaHeight: 6'0"

Weight: 243 lbs

Real Name: Satoshi Kojima

DOB: 9/14/1970

Hometown: Tokyo, Japan

Other Names: Great Kosuke(AJPW), Satoshi Kojima(AJPW/NJPW)

Wrestler Since: 1991

Finishing Maneuvers: Rydeen Bomb, Kojo Cutter, Koji MAX Submission Hold

Previous PWI 500 Rankings: #41(2011), #70(2010), #211(2009), #93(2008), #64(2007), #14(2006), #3(2005), #109(2004), #74(2003), #31(2002), #85(2001), #110(2000), #144(1999), #130(1998), #111(1997)

Other Related Websites:
nWo Japan - Rollercoaster Bio
Satoshi Kojima - Online World of Wrestling Bio
Satoshi Kojima - Wikipedia Bio

History: (Under Construction)

Pay-Per-View/Show Summary: (87 - 75, 1 DCO, 3 Draws)
- NJPW 20th Anniversary Show (March 1, '92) = Kojima fell to Osamu Nishimura.
- NJPW Budokan Hall (June 26, '92) = Kojima & Hiroyoshi Yamamoto beat Koji Kanemoto & Osamu Nishimura.
- NJPW Sumo Hall (August 10, '92) = Kojima was forced to submit to the Black Cat.
- NJPW Sumo Hall (August 11, '92) = Kojima & Hiroyoshi Yamamoto fell to Koji Kanemoto & Osamu Nishimura.
- NJPW Sumo Hall (November 22, '92) = Kojima was beaten by Hiroyoshi Yamamoto.
- NJPW Sumo Hall (November 23, '92) = Kojima & Hiroyoshi Yamamoto defeated Koji Kanemoto & Osamu Nishimura.
- NJPW Sumo Hall (April 6, '93) = Kojima & Hiroyoshi Yamamoto won over Yuji Nagata & Manabu Nakanishi.
- NJPW Fukuoka Dome (May 3, '93) = Kojima, Hiroyoshi Yamamoto & Osamu Nishimura were beaten by Takayuki Iizuka, Akira Nogami & El Samurai.
- NJPW Budokan Hall (June 15, '93) = Kojima & Manabu Nakanishi lost to Koki Kitahara & Hiromichi Fuyuki.
- NJPW Sumo Hall (August 2, '93) = Kojima, Takayuki Iizuka & Black Cat lost to Tatsutoshi Goto, Norio Honoga & Hiro Saito.
- NJPW Sumo Hall (August 3, '93) = Kojima, Shinjiro Ohtani & Osamu Nishimura fell to Yuji Yasuraoka, Yoshiro Ito & Nobukazu Hirai.
- NJPW Sumo Hall (August 4, '93) = Kojima, Manabu Nakanishi & Osamu Nishimura were beaten by Tatsutoshi Goto, Norio Honoga & Hiro Saito.
- NJPW Sumo Hall (August 5, '93) = Kojima & Takayuki Iizuka lost to the Nasty Boys.
- NJPW Sumo Hall (August 6, '93) = Kojima was beaten by Hiromichi Fuyuki.
- NJPW Sumo Hall (August 7, '93) = Kojima & Takayuki Iizuka took down Koki Kitihara & Yoshiro Ito.
- NJPW Sumo Hall (August 8, '93) = Kojima, Manabu Nakanishi & Yuji Nagata defeated Yuji Yasuraoka, Nobukazu Hirai & Yoshiro Ito.
- NJPW Battlefield Yokohama (September 23, '93) = Kojima, Shinjiro Ohtani & Dean Malenko won over Yuji Nagata, Tatsuhito Takaiwa & El Samurai.
- NJPW Sumo Hall (November 4, '93) = Kojima, Tatsumi Fujinami, Osamu Kido, Black Cat & El Samurai fell to Michiyoshi Ohara, Kengo Kimura, Masahi Aoyagi, Kuniaki Kobayashi & the Great Kabuki.
- NJPW Tokyo Dome (January 4, '94) = Kojima, Manabu Nakanishi, Yuji Nagata, Osamu Kido & El Samurai lost to Kengo Kimura, Kuniaki Kobayashi, Shiro Koshinaka, Michiyoshi Ohara & the Great Kabuki.
- NJPW Sumo Hall (February 17, '94) = Kojima was beaten by Akitoshi Saito.
- NJPW Budokan Hall (February 24, '94) = Kojima & Manabu Nakanishi defeated Yuji Nagata & Shinjiro Ohtani.
- NJPW Young Lions League '94 (March) = Kojima won the league.
- NJPW Fukuoka Dome (May 4, '94) = Kojima forced Yuji Nagata to submit.
- AJPW Budokan Hall (April 15, '95) = Kojima & Satoru Asako fell to Masao Inoue & Ryukaku Izumida.
- NJPW Tokyo Dome (January 4, '96) = Kojima was pinned by Hiroyoshi Tenzan.
- NJPW Sumo Hall (April 25, '96) = Kojima & Osamu Nishimura fell to Riki Choshu & Kensuke Sasaki.
- NJPW Tokyo Dome (April 29, '96) = Kojima, Osamu Nishimura, Riki Choshu & Takashi Iizuka beat Tatsutoshi Goto, Shiro Koshinaka, Kuniaki Kobayashi & Akira Nogami.
- WAR 4th Anniversary Show (July 20, '96) = Kojima, Osamu Nishimura & Riki Choshu defeated Yoshihiro Takayama, Yoji Antoh & 200% Machine. Later on, Kojima, Nishimura & Choshu fell to Hiromichi Fuyuki, Gedo & Jado. Nobuhiko Takada, Yuhi Sano & Koki Kitahara won the WAR 6-Man Tag Titles Tournament.
- WAR Sumo Hall (July 21, '96) = Kojima & Riki Choshu beat Hiromichi Fuyuki & Tai-Do.
- NJPW Sumo Hall (August 2, '96) = Kojima was forced to submit to Masa Chono.
- NJPW Sumo Hall (August 3, '96) = Kojima was pinned by Keiji Mutoh.
- NJPW Sumo Hall (August 4, '96) = Kojima lost to Kazuo Yamazaki.
- NJPW Sumo Hall (August 5, '96) = Kojima & Shinya Hashimoto beat Akitoshi Saito & Michiyoshi Ohara.
- NJPW Sumo Hall (August 6, '96) = Kojima defeated Shiro Koshinaka.
- NJPW Japan/US All-Star Tournament (September '96) = Kojima lost in the first round to Steve Regal. Kensuke Sasaki won the tournament.
- NJPW Super Grade Tag League VI (October/November '96) = Kojima & Manabu Nakanishi competed in the league, which was won by Scott Norton & Shinya Hashimoto.
- NJPW Tokyo Dome (January 4, '97) = Kojima, Manabu Nakanishi, Osamu Nishimura & Junji Hirata won over Yuji Nagata, Osamu Kido, Takashi Iizuka & Kazuo Yamazaki.
- NJPW Sumo Hall (February 16, '97) = Kojima & Manabu Nakanishi lost to the IWGP Tag Champs, Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura.
- NJPW Tokyo Dome (April 12, '97) = Kojima & Junji Hirata defeated Kazuo Yamazaki & Osamu Kido.
- NJPW Osaka Dome (May 3, '97) = Kojima & Manabu Nakanishi won the IWGP Tag Titles over Riki Choshu & Kensuke Sasaki.
- NJPW Budokan Hall (June 5, '97) = Kojima & Manabu Nakanishi retained the IWGP Tag-Team straps, beating Masa Chono & nWo Sting.
- NJPW Sumo Hall (August 1, '97) = Kojima took down Steve Regal.
- NJPW Sumo Hall (August 2, '97) = Kojima, Manabu Nakanishi & Tadao Yasuda fell to Kengo Kimura, Akira Nogami & Akitoshi Saito. Later on, Kojima was beaten by Hiroyoshi Tenzan.
- NJPW Sumo Hall (August 3, '97) = Kojima, Manabu Nakanishi & Junji Hirata were taken down by Akira Nogami, Kengo Kimura & Tatsumi Fujinami.
- NJPW Osaka Dome (August 10, '97) = Kojima & Manabu Nakanishi lost the IWGP Tag-Team Titles to Kazu Yamazaki & Kensuke Sasaki.
- NJPW Three Gun Tag Team Tournament (September '97) = Kojima & Manabu Nakanishi took down Akitoshi Saito & Kengo Kimura, then lost to Shinya Hashimoto & Tadao Yasuda. Kensuke Sasaki & Kensuke Yamazaki won the tournament.
- NJPW Budokan Hall (September 23, '97) = Kojima & Manabu Nakanishi defeated Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito.
- NJPW Fukuoka Dome (November 2, '97) = Kojima, Manabu Nakanishi & Tadao Yasuda fell to Michiyoshi Ohara, Scott Norton & Hiroyoshi Tenzan.
- NJPW Super Grade Tag League VII (November/December '97) = Kojima & Tadao Yasuda competed in the league, which was won by Keiji Mutoh & Masa Chono.
- NJPW Tokyo Dome (January 4, '98) = Kojima & Manabu Nakanishi were beaten by Tatsumi Fujinami & Osamu Nishimura.
- NJPW Budokan Hall (February 15, '98) = Kojima was pinned by Curt Hennig.
- NJPW Tokyo Dome (April 4, '98) = Kojima & Manabu Nakanishi won over Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito.
- NJPW IWGP Tag-Team Title Tournament (June '98) = Kojima & Manabu Nakanishi took down Michiyoshi Ohara & Tatsotoshi Goto, then fell to Shiro Koshinaka & Genichiro Tenryu. Masa Chono & Hiroyoshi Tenzan won the tournament.
- NJPW Budokan Hall (June 5, '98) = Kojima defeated Kazuyuki Fujita.
- NJPW Sumo Hall (July 31, '98) = Kojima pinned Hiroyoshi Tenzan.
- NJPW Sumo Hall (August 1, '98) = Kojima beat Tadao Yasuda.
- NJPW Sumo Hall (August 2, '98) = Kojima fell to Shinya Hashimoto.
- NJPW Osaka Dome (August 8, '98) = Kojima & Manabu Nakanishi beat Yuji Nagata & Kazuyuki Fujita.
- NJPW WCW Tag Title Contenders League (September '98) = Kojima & Manabu Nakanishi competed in the league, which was won by Kensuke Sasaki & Yuji Nagata.
- NJPW Super Grade Tag League VIII (November/December '98) = Kojima & Keiji Mutoh beat Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka in the semis, then won in the finals of the league over Shinya Hashimoto & Tatsumi Fujinami.
- NJPW Tokyo Dome (January 4, '99) = Kojima & Hiroyoshi Tenzan won the IWGP Tag Titles from Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka.
- NJPW Budokan Hall (February 14, '99) = Kojima, Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito fell to Masa Chono, AKIRA & nWo Sting.
- NJPW Budokan Hall (June 8, '99) = Kojima & Keiji Mutoh defeated Masa Chono & Don Frye.
- NJPW Tokyo Dome (April 10, '99) = Kojima & Hiroyoshi Tenzan beat Manabu Nakanishi & Yuji Nagata.
- NJPW Sumo Hall (August 13, '99) = Kojima pinned Tadao Yasuda.
- NJPW Sumo Hall (August 14, '99) = Kojima was forced to submit to Tatsumi Fujinami.
- NJPW Sumo Hall (August 15, '99) = Kojima fell to Keiji Mutoh.
- NJPW Battle of Last Summer (August 28, '99) = Kojima & Hiroyoshi Tenzan defeated Shiro Koshinaka & Tatsumi Fujinami.
- NJPW Budokan Hall (September 23, '99) = Kojima & Hiroyoshi Tenzan were beaten by Manabu Nakanishi & Yuji Nagata in the semis of the G-1 1999 Tag League.
- NJPW Tokyo Dome (October 11, '99) = Kojima & Scott Norton fell to Masa Chono & Don Frye.
- NJPW Sumo Hall (February 20, '00) = Kojima pinned Jushin Liger.
- NJPW Fukuoka Dome (May 5, '00) = Kojima fell to Yutaka Yoshie.
- NJPW Budokan Hall (June 2, '00) = Kojima, Hiroyoshi Tenzan & Scott Norton defeated Shiro Koshinaka, Kenzo Suzuki & Junji Hirata.
- NJPW Sumo Hall (August 11, '00) = Kojima was beaten by Kensuke Sasaki.
- NJPW Sumo Hall (August 12, '00) = Kojima fought to a Double Countout with Hiro Saito.
- NJPW Sumo Hall (August 13, '00) = Kojima, Hiro Saito & Tatsutoshi Goto won over Shiro Koshinaka, Kenzo Suzuki & Yutaka Yoshi.
- NJPW G-1 2000 Tag League (November) = Kojima & Hiroyoshi Tenzan beat Manabu Nakanishi & Yutaka Yoshie in the semis, then fell in the finals of the league to Yuji Nagata & Takashi Iizuka.
- NJPW Furitsu Gym (December 14, '00) = Kojima defeated Kenzo Suzuki.
- NJPW Sumo Hall (February 18, '01) = Kojima & Hiroyoshi Tenzan beat Riki Choshu & Shinya Makabe.
- NJPW Osaka Dome (April 9, '01) = Kojima, Hiroyoshi Tenzan & Masa Chono won over Keiji Mutoh, Taiyo Kea & Jinsei Shinzaki.
- AJPW Budokan Hall (April 14, '01) = Kojima & Hiroyoshi Tenzan beat Steve Williams & George Hines.
- NJPW Fukuoka Dome (May 5, '01) = Kojima, Hiroyoshi Tenzan & Masa Chono fell to Keiji Mutoh, Hiroshi Hase & Taiyo Kea.
- NJPW Budokan Hall (June 6, '01) = Kojima was pinned by Toshiaki Kawada.
- AJPW Budokan Hall (June 8, '01) = Kojima & Hiro Saito fell to Steve Williams & Mike Rotunda.
- NJPW Osaka Dome (July 20, '01) = Kojima & Hiroyoshi Tenzan stayed the IWGP Tag Champs, taking down Taiyo Kea & Jinsei Shinzaki.
- NJPW Sumo Hall (August 10, '01) = Kojima fell to Hiroyoshi Tenzan.
- NJPW Sumo Hall (August 11, '01) = Kojima beat Yutaka Yoshie.
- NJPW Sumo Hall (August 12, '01) = Kojima & Hiroyoshi Tenzan won over Manabu Nakanishi & Tadao Yasuda.
- NJPW Rainbow Hall (September 16, '01) = Kojima & Hiroyoshi Tenzan defeated Toshiaki Kawada & Mitsuya Nagai.
- NJPW International Center (October 28, '01) = Kojima & Hiroyoshi Tenzan fell to Masa Chono & Mike Rotunda.
- NJPW Prefectural Gym (December 11, '01) = Kojima & Hiroyoshi Tenzan beat Yuji Nagata & Manabu Nakanishi. Later on, Kojima & Tenzan won the G-1 Climax Tag League, winning over Mike Barton & Jim Steele.
- AJPW Budokan Hall (February 24, '02) = Kojima was beaten by Genichiro Tenryu.
- AJPW Champion Carnival '02 (March/April) = Kojima lost in the semi-finals to the eventual winner, Keiji Mutoh.
- AJPW Budokan Hall (April 13, '02) = Kojima pinned Taiyo Kea. Later on, Kojima lost to the AJPW Triple Crown Champion, Genichiro Tenryu.
- AJPW Giant Baba Memorial Six Man Tag Tournament (April/May '02) = Kojima, Tomoaki Honma & Jimmy Yang lost in the first round to the eventual winners, Keiji Mutoh, Kaz Hayashi & George Hines.
- AJPW Budokan Hall (July 20, '02) = The Great Kosuke was forced to submit to the Great Muta.
- AJPW Budokan Hall (August 30, '02) = Kojima was beaten by Bill Goldberg.
- AJPW Budokan Hall (August 31, '02) = Kojima defeated Nobutaka Araya.
- AJPW 30th Anniversary Show (October 27, '02) = Kojima pinned Hiroshi Hase.
- AJPW Wrestle-1 '02 (November 17) = Kojima & Hiroshi Hase took down Mark Coleman & Kevin Randleman.
- AJPW Budokan Hall (December 6, '02) = Kojima & Taiyo Kea won the vacated AJPW Tag Titles, and the 2002 Real World Tag League, by beating Shinjiro Ohtani & Masato Tanaka.
- Zero One Sumo Hall (December 15, '02) = Kojima defeated Shinjiro Ohtani.
- AJPW Heavyweight Battle Royal '03 (January 2) = Kojima won the Battle Royal.
- AJPW Prefectural Gym (January 13, '03) = Kojima & Kendo Ka Shin fell to Shinya Hashimoto & Kazuhiko Ogasawara.
- AJPW Wrestle-1 '03 (January 19, '03) = Kojima & Hiroshi Hase defeated Heath Herring & Terry Funk.
- AJPW Budokan Hall (February 23, '03) = Kojima, Kendo Ka Shin, Nobutaka Araya & Arashi took down Shinjiro Ohtani, Masato Tanaka, Kazuhiko Ogasawara & Ryouji Sai.
- AJPW Champion Carnival '03 (March) = Kojima defeated Gigantes, George Hines & Arashi to win the tournament.
- AJPW Budokan Hall (April 12, '03) = Kojima & Keiji Mutoh beat Toshiaki Kawada & Masa Fuchi.
- AJPW World Tag-Team Title Tournament (June 8, '03) = Kojima & Jimmy Yang beat Toshiaki Kawada & Masa Fuchi, then lost in the finals to Keiji Mutoh & Arashi.
- Zero One Sumo Hall (July 6, '03) = Kojima & Kendo Ka Shin defeated Tatsuhito Takaiwa & Wataru Sakata.
- AJPW Budokan Hall (July 19, '03) = Kojima & Toshiaki Kawada won, via countout, over Naoya Ogawa & Katsuhisa Fujii.
- Zero One Fire Festival '03 (July/August) = Kojima pinned Shinjiro Ohtani in the finals to win the league.
- AJPW Triple Crown Title Tournament (September 6, '03) = Kojima lost to Shinjiro Ohtani. Toshiaki Kawada won the tournament.
- AJPW 31st Anniversary Show (October 26, '03) = Kojima pinned Nobutaka Araya.
- AJPW Real World Tag League (November/December '03) = Kojima & Kaz Hayashi beat Justin Credible & Jamal in the finals to win the league.
- AJPW Budokan Hall (December 5, '03) = Kojima & Kaz Hayashi defeated Ebeto-san & Arashi. Later on, the Great Kosuke & Shiryu beat Jun Kasai & Tengukaizer.
- RoH Final Battle '03 (December 27) = Kojima(AJPW) defeated Homicide(RoH).
- Zero One Hustle I (January 4, '04) = Kojima & Kaz Hayashi took down El Solar & Dos Caras Jr.
- AJPW Budokan Hall (February 22, '04) = Kojima lost to Taiyo Kea.
- Zero One Hustle II (March 7, '04) = Kojima & Shinjiro Ohtani won over Dusty Rhodes & Dustin Rhodes.
- AJPW Champion Carnival '04 (April) = Kojima fell in the semis to Kensuke Sasaki. Keiji Mutoh won the league.
- AJPW Battle Banquest (July 18, '04) = Kojima was pinned by Mitsuharu Misawa.
- AJPW Keiji Mutoh 20th Anniversary Show (October 31, '04) = Kojima defeated Love Machine X.
- AJPW Real World Tag League '04 (November/December) = Kojima & Kaz Hayashi lost in the finals to Taiyo Kea & Jamal.
- AJPW The Unchained World (December 5, '04) = Kojima pinned Super Love Machine.
- NJPW Prefectural Gym (December 11, '04) = Kojima fought to a Draw with Hiroyoshi Tenzan.
- Giant Baba Farewell (February 5, '05) = Kojima, Takao Omori, & Hiroshi Hase won over Keiji Mutoh, Kaz Hayashi, & Kensuke Sasaki.
- AJPW "Realize" (February 16, '05) = Kojima won the AJPW Triple Crown Championship from Toshiaki Kawada.
- NJPW Sumo Hall (February 20, '05) = Kojima, as the Triple Crown Champion, beat Hiroyoshi Tenzan to win the IWGP Heavyweight Title, unifying the belts.
- NJPW Sumo Hall (March 26, '05) = Kojima retained the IWGP Heavyweight Championship, fighting to a Draw with Shinsuke Nakamura.
- AJPW Champion Carnival '05 (April) = Kojima lost in the semi-finals to Jamal. Kensuke Sasaki won the tournament.
- AJPW Korakuen Hall (April 10, '05) = Kojima pinned Shuji Kondo.
- NJPW Tokyo Dome (May 14, '05) = Kojima lost the IWGP Heavyweight Title to Hiroyoshi Tenzan.
- AJPW Heavy Fighting Yoyogi (July 26, '05) = Kojima retained the AJPW Triple Crown Heavyweight Championship, beating Keiji Mutoh.
- AJPW Unchained World (November 19, '05) = Kojima stayed the AJPW Triple Crown Champion, winning over Kensuke Sasaki.
- AJPW Real World Tag League '05 (November/December) = Kojima & Kaz Hayashi competed in the league, which was won by Team 3-D.
- AJPW Champion Carnival '06 (April) = Kojima lost in the semi-finals, via countout, to Kohei Suwama. Taiyo Kea won the league.
- NJPW G1 Climax '06 (August) = Kojima defeated Koji Kanemoto, then lost in the finals to Hiroyoshi Tenzan.
- AJPW Sumo Hall (August 27, '06) = Kojima, Hiroshi Hase, & Katsuhiko Nakajima defeated Brother Yasshi, Suwama, & Taru.
- AJPW Real World Tag League '06 (November/December) = Kojima & Hiroyoshi Tenzan beat Toshiaki Kawada & Keiji Mutoh and Ro-Z & Suwama to win the league.
- NJPW Wrestle Kingdom in Tokyo Dome (January 4, '07) = Kojima & Hiroyoshi Tenzan fell to Masahiro Chono & Keiji Mutoh.
- AJPW Pro Wrestling Love in Ryogoku Vol. 2 (February 17, '07) = Kojima lost to the AJPW Triple Crown Champion, Minoru Suzuki.
- AJPW Pro Wrestling Love in Ryogoku Vol. 3 (August 26, '07) = Kojima & Taru won the AJPW World Tag-Team Titles, defeating Toshiaki Kawada & Taiyo Kea.
- AJPW Pro Wrestling Love in Ryogoku Vol. 4 (March 1, '08) = Kojima lost to the AJPW Triple Crown Champion, Kensuke Sasaki.
- NJPW Champion Carnival '08 (April) = Kojima competed in the league, which was won by Suwama.
- NJPW Sumo Hall (August 16, '08) = Kojima fought to a 30-Minute Draw with Shinjiro Ohtani.
- NJPW Sumo Hall (August 17, '08) = Kojima lost to Togi Makabe.
- NJPW G1 Climax '08 (August) = Kojima competed in the league, which was won by Hirooki Goto.
- AJPW Pro Wrestling Love in Ryogoku Vol. 5 (August 31, '08) = Kojima & Hiroyoshi Tenzan defeated Togi Makabe & Taru.
- NJPW Destruction '08 (October 13) = Kojima, Hiroshi Yamato, & Kai fell to Tomohiro Ishii, Togi Makabe, & Toru Yano.
- AJPW All-Asian Tag Team Title Tournament (January '09) = Kojima & Kai beat Ryuji Hijikata & Suwama, then fell to Masanobu Fuchi & Osamu Nishimura. Minoru Suzuki & NOSAWA won the tournament.

Title Summary:
- NJPW IWGP Tag-Team Champion w/ Manabu Nakanishi (5/03/1997 - 8/10/1997)
- NJPW IWGP Tag-Team Champion(2) w/ Hiroyoshi Tenzan (1/04/1999 - 3/22/1999)
- NJPW IWGP Tag-Team Champion(3) w/ Hiroyoshi Tenzan (7/20/2000 - 9/23/2001)
- MLW World Heavyweight Champion (9/26/2002 - 6/20/2003)
- AJPW World Tag-Team Champion w/ Taiyo Kea (12/06/2002 - 5/08/2003)
- AJPW All-Asian Tag-Team Champion w/ Shiryu(Kaz Hayashi) (1/02/2004 - 5/22/2004)
- AJPW World Tag-Team Champion(2) w/ Kaz Hayashi (1/18/2004 - 6/12/2004)
- AJPW Triple Crown Heavyweight Champion (2/16/2005 - 7/03/2006)
- NJPW IWGP Heavyweight Champion (2/20/2005 - 5/14/2005)
- AJPW World Tag-Team Champion(3) w/ Taru (8/26/2007 - 1/03/2008)
- AJPW Triple Crown Heavyweight Champion(2) (9/26/2009 - 3/21/2010)
- NJPW IWGP Heavyweight Champion(2) (10/11/2010 - 1/04/2011)
- NJPW IWGP Tag-Team Champion(4) w/ Hiroyoshi Tenzan (1/04/2012 - Current)

PWI Achievement Awards: (0 wins, 0 1st RUs, 0 2nd RUs, 0 3rd RUs)
None